وبلاگ MB به سایت فری پدیا واگذار شده است. به اولین سات جامع معرفی رایگان ها منتقل می شوید.

seconds

 انتقال شارژ ایرانسل به سیم کارت دیگر - MB همه چیز برای موبایل

اف بنر

الکترو سوسن|فروشگاه اینترنتی لوازم الکتریکی

اف بنر

الکترو سوسن|فروشگاه اینترنتی لوازم الکتریکی

 کد مخٿی جدید : انتقال شارژ ایرانسل به سیم کارت دیگر

برای انتقال شارژ ایرانسل بین سیم کارت ها دستورالعمل زیر را انجام دهید   

 

توضیحات در ادامه مطلب ... 

1 - با گوشی که می خواهید شارژ از آن کم شود به شماره 1112 یک SMS حاوی متن زیر بٿرستید :

مقدار شارژی که مخواهید منتقل شود به ریال : شماره ای که می خواهید شارژ به آن منتقل شود